MSA beleidsverklaring kwaliteit & milieu

Het kwaliteits- en milieu beleid maken onlosmakelijk deel uit van het ondernemingsbeleid van MSA. MSA vindt de kwaliteit van haar diensten als mede de tevredenheid van haar opdrachtgevers zeer belangrijk en streeft ernaar de gestelde doelen op een duurzame en verantwoorde wijze te behalen.

Er wordt gestreefd naar voortdurende optimalisering van de genoemde aspecten, om voor al haar opdrachtgevers een betrouwbare partner te zijn waarbij de productkwaliteit, service en de leveringsbetrouwbaarheid overeenkomen met de wensen van de klant.

Het MSA managementsysteem is gebaseerd op ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, de regelgeving voortvloeiend uit GDP normering en de compliance verplichtingen naar onze belanghebbenden. Het vastgelegde managementsysteem geeft MSA een basis en eenduidige richtlijn voor de praktische uitvoering en de verwezenlijking van het kwaliteits- en milieu beleid.

De basis van het beleid wordt gevormd door de onderstaande punten:

-   Het aan de opdrachtgevers leveren van producten en diensten die voldoen aan de overeengekomen eisen, verwachtingen, levertijden en wettelijke verplichtingen;

-   Het optimaal laten functioneren van de onderneming met betrekking tot continuïteit, rendement en bedrijfsklimaat;

-   Bewerkstelligen dat het kwaliteits- en milieu beleid wordt begrepen, op een effectieve en verantwoorde wijze in praktijk wordt gebracht en op peil wordt gehouden, binnen de gehele organisatie;

-   Bewerkstelligen dat activiteiten zich richten op klanttevredenheid, betrouwbaarheid, productkwaliteit en continue verbetering van de bestaande processen.

-   Mogelijke tekortkomingen tijdig signaleren en aanpakken;

-   Een gestroomlijnde en inzichtelijke organisatie;

-   Het zo verantwoord mogelijk omgaan met niet hernieuwbare bronnen, en het verbruik verminderen;

-   Beheersen van afvalstromen;

-   Uitstoot van zakelijk verkeer beperken;

-   Hergebruik van verpakkingsmaterialen;

-   Bij aanschaf van nieuwe producten/apparatuur het milieuaspect in ogenschouw nemen;

-   Het optimaliseren en continu verbeteren van de effectiviteit van het ingevoerde managementsysteem.

De directie van MSA is zich ervan bewust dat geleverde producten en diensten een impact kunnen hebben op het milieu. Steeds meer belanghebbenden verlangen een actieve bijdrage ten aanzien van het milieu. MSA zet zich mede daardoor in voor het milieu en adviseert haar klanten in het gebruik van alternatieve materialen die het milieu op een positieve manier beïnvloeden.

Periodiek wordt het managementsysteem getoetst aan alle compliance verplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving, aangepaste normering of aanpassingen in eisen en wensen van belanghebbenden. Indien er wijzigingen zijn in deze verplichtingen zullen deze uitgebreid geanalyseerd worden en daar waar nodig worden aangepast, gecontroleerd en worden vrijgegeven door de KAM-manager.

De directie conformeert zich aan dit MSA managementsysteem en draagt er zorg voor dat er capaciteit en middelen beschikbaar zijn die dit systeem naar behoren laten functioneren.

Amersfoort, woensdag 20 februari 2019

Rob Hermkens

Directeur MSA

Onze bedrijfspresentatie

Testimonials

Joey Diekman

Wou jullie even laten weten dat ik leuke reacties krijg bij mensen die ik bel en bezoek, ze vinden het er verzorgt en pakkend uit zien....

Bekijk alle testimonials

Nieuws

Sealen in Biobased Folie

Als ISO 14001 gecertificeerd bedrijf mag er van ons verwacht worden dat wij ons inzetten voor het terugdringen van CO2 en duurzaam ondernemen. Om deze reden werkt MSA bi...

Bekijk nieuwsbericht

Over ons

MSA bv

Leer de mensen achter MSA kennen. Bekijk wat we doen en wat klanten over ons zeggen.